top of page

Personvernerlæring

Trysil fritidseiendom AS fokuserer på å ivareta og beskytte våre kunders personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder i samsvar med personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde. Personvernerklæringen vår beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du bestiller leiebil, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene. Du bør gjøre deg godt kjent med innholdet av denne personvernerklæringen. Ved å ta i bruk våre tjenester samtykker du til at vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og de rammer som den til enhver tid gjeldende lovgivning oppstiller.

1 BEHANDLINGSANSVARLIG

 

Trysil fritidseiendom AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger lagret hos Trysil fritidseiendom AS.

2 VÅR BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

 

2.1 Registrering og innsamling av personopplysninger

Trysil fritidseiendom AS behandler de personopplysningene du oppgir når du henvender deg hos oss. Dvs. navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer, fødselsdato, evt. betalingskort eller annen legitimasjon og hvilken knytning det er til en eller flere fritidseiendommer.

 

2.2 Hva personopplysningene brukes til

Vi bruker personopplysningene for å gi deg den service du må kunne forvente og for å kunne administrere kundeforholdet, gjennomføre leveransen og faktureringen. Opprettelse av kontrakt hos Trysil fritidseiendom AS vil medføre behandling av dine personopplysninger. Ved kontrakt må du akseptere denne personvernerklæringen som da innebærer at du har gitt samtykke til at Trysil fritidseiendom AS kan behandle de personopplysningene som følger av denne personvernerklæringen, jf. personopplysningsloven § 8. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket.

De personopplysninger som vil bli behandlet er ditt fulle navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, evt. betalingskort og e-postadresse.

Formålet med behandlingen av disse personopplysningene er å kunne administrere ditt kundeforhold hos oss på best mulig måte tilpasset deg og dine behov.

Av øvrige personopplysninger, vil vi registrere og lagre din informasjon om kjøps- eller leie tidspunkt, beløp og andre opplysninger tilknyttet et kjøps- eller leieforhold. Formålet er å sikre leveranse av objekt eller tjeneste med tilhørende garantiforpliktelser.

 

Vi ønsker også å benytte disse personopplysningene for å kunne personalisere innholdet på din profil. Personopplysningene vil også bli benyttet for å

utarbeide statistikk som vi vil bruke til å forbedre og videreutvikle våre tjenester.

Vi samler også inn og oppbevarer loggdata om hvilke biler våre brukere klikker eller søker

på, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, forbedre tilgjengelighet av kjøretøy.

Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a.

kapasitetsplanlegging.

Vi kan også benytte personopplysningene for å kunne tilpasse innholdet vi tilbyr til dine

interesser, analysere forbruks-/markedstrender og forbedre våre tjenester.

 

2.3 Særlig om bruk av informasjonskapsler

På vår hjemmeside www.leiebilinnlandet.no benyttes informasjonskapsler, såkalte cookies.

Cookies brukes for å gjøre www.leiebilinnlandet.no mer brukervennlig. Vi bruker ikke cookies

for å samle sensitiv personlig informasjon.

 

3 SÆRLIG OM BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER I TILKNYTNING TIL

MARKEDSFØRING

Vi bruker personopplysninger til å gi deg informasjon om tjenester som du kan ha interesse

av.

Hvis du er eller har vært kunde av en tjeneste kan du ved vilkårene for tjenesten ha

samtykket til å motta elektronisk kommunikasjon som kunde. Leiebil Innlandet AS kan da

sende deg henvendelser basert på samtykket som du ga i den forbindelse.

Leiebil Innlandet AS benytter for øvrig e-post og andre digitale kommunikasjonskanaler til

markedsføring overfor kunder. Denne markedsføringen gjennomføres i henhold til den til

enhver tid gjeldende lovgivning. Dersom du ikke ønsker å motta slike henvendelser kan du

når som helst gebyrfritt reservere deg mot dette.

Dersom du ikke er eller har vært kunde, vil vi benytte elektronisk markedsføring, for

eksempel sende nyhetsbrev, dersom du eksplisitt har samtykket til å motta slike

markedsføringshenvendelser.

4 OPPBEVARING OG LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak

for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Leiebil Innlandet AS har et saklig behov

for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid

gjeldende lovgivning. Når vi ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger,

vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

 

5 UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER – TAUSHETSPLIKT

Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til

utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

a. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,

b. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,

c. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller

d. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at Leiebil Innlandet AS tilgjengelig gjør

ovennevnte personopplysninger for de selskaper som etter avtale med Leiebil Innlandet AS

forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester.

Når vi gir personopplysninger til selskaper som nevnt her, sikrer vi at disse tredjepartene

overholder Leiebil Innlandet AS krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til

enhver tid gjeldende lovgivning.

Leiebil Innlandet AS kan videre gi tredjeparter tilgang til akkumulerte og anonymiserte data.

 

6 DINE RETTIGHETER

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Leiebil Innlandet AS har registrert

om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med

gjeldende lovgivning.

 

7 REVISJON AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom:

a. Behandlingen av personopplysninger endres, eller

b. Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.

Leiebil Innlandet AS vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt

grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på

våre hjemmesider.

8 HENVENDELSER

Du kan ta kontakt med oss på på tel. 415 95 895 eller jo@trysilfritidseiendom.no dersom

du vil ha mer informasjon om vår behandling av personopplysninger.

bottom of page